• Mniej poszkodowanych w wypadkach przy pracy

  W I kwartale 2018 roku liczba poszkodowanych w wypadkach przy pracy była o 5,4 proc. mniejsza niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. O 1/10 spadła liczba ciężkich wypadków, a o 1/3 liczba wypadków śmiertelnych.

 • Nieprawidłowe zachowanie pracownika najczęstszą przyczyną wypadku przy pracy

  W I kwartale 2018 r. wypadkom przy pracy uległo 15.900 osób. Ponad 60 proc. wypadków spowodowanych było nieprawidłowym zachowaniem się pracownika. Pracodawcy powinni z większą uwagą podejść do szkoleń BHP i uświadamiać pracownikom, że procedury to nie tylko spisane na kartce punkty.

 • Szkolenia BHP - oferta na 2018 r.

  Prawna ochrona pracy. Zarządzanie bezpieczeństwem pracy i ryzykiem. Analiza przyczyn wypadków przy pracy. Analiza kosztów wypadków przy pracy. Psychofizjologiczne uwarunkowania zdolności do pracy w różnych porach doby. Psychospołeczne uwarunkowania stresu w pracy.

 • Uprawnienia do kierowania wózkami jezdniowymi - zmiany od 10 sierpnia

  Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 15.12.2017 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym wprowadzi od 10 sierpnia 2018 roku wiele zmian, które z jednej strony stanowić będą doprecyzowanie istniejących obecnie zapisów, z drugiej ograniczą uprawnienia nabyte przed tym dniem.