Dlaczego BHP AIK

Jesteśmy rzetelnym i zaufanym partnerem dla Twojego biznesu


Oferujemy konsultację jak i stałą obsługę Firm przez Starszych specjalistów ds. BHP. Czynnie uczestniczymy w doradztwie i szkoleniach od 2013r. Jesteśmy otwarci na nowe wyzwania, obecnie współpracujemy z Firmami z branż handlowo- usługowych, budownictwa, zakładów produkcyjnych i rolnictwa. W razie nagłych wypadków czy pilnej konsultacji jesteśmy do dyspozycji o każdej porze dnia i nocy. Przeprowadzamy kontrole, by wskazać pracodawcy wszelkie zaniedbania i zagrożenia związane z pracą. Kontrole te dokumentujemy w formie raportów ze zdjęciami, by można było łatwo porównać czy zostały prawidłowo wykonane nasze zalecenia.

 

Zajmujemy się badaniem okoliczności i przyczyn wypadków przy pracy, w drodze z i do pracy oraz wypadków będących na równi z wypadkiem przy pracy. Sporządzamy dokumentacje powypadkową, rejestry wypadków i chorób zawodowych. Pomagamy w wypełnianiu wywiadu zawodowego OL10 dla celów świadczeń ZUS.

Organizujemy profesjonalne szkolenia dla wszystkich grup zawodowych od stanowisk robotniczych po kierownicze.

Szkolenia BHP przeprowadzamy na bieżąco w zależności od potrzeb w siedzibie Naszej Firmy mieszczącej się na ul. Chełmońskiego 8 w Gorzowie Wlkp. lub w wyznaczonej siedzibie Firm po wcześniejszym ustaleniu terminu niezależnie od liczby oddelegowanych do szkoleń osób.

Opracowujemy większość dokumentacji BHP tj. oceny ryzyka oraz instrukcje stanowiskowe, doradzamy przy doborze niezbędnego sprzętu gaśniczego, odzieży roboczej i środków ochrony indywidualnej.

Po podpisaniu umowy przez zainteresowaną firmę szkolenia wstępne z dziedziny BHP są w cenie natomiast za usługi dodatkowe i szkolenia okresowe ustalany jest rabat.

Szkolenia BHP przeprowadzamy na bieżąco w zależności od potrzeb w siedzibie Naszej Firmy mieszczącej się na ul. Chełmońskiego 8 w Gorzowie Wlkp. lub w wyznaczonej siedzibie Firm po wcześniejszym ustaleniu terminu niezależnie od liczby oddelegowanych do szkoleń osób.

Napisz do nas